Kursy zawodowe w ramach projektu systemowego „Czas na aktywność w Zakliczynie” w 2011 r. rozpoczęte !!!

unia.png

Kursy zawodowe w ramach projektu systemowego

„Czas na aktywność w Zakliczynie” w 2011 r.  rozpoczęte !!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w dniu 4 lipca 2011 r. rozpoczęły się szkolenia realizowane w ramach projektu pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs florystyki realizowany będzie w dniach od 4 lipca do 3 sierpnia 2011 r. w budynku OSP w Zakliczynie. Uczestniczyć w nim będzie 9 beneficjentów ostatecznych, z którymi pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie podpisali kontrakty socjalne. Osoby te mają trudną sytuację zawodową i społeczną, która sprawiała, że korzystają
ze wsparcia z systemu pomocy społecznej. Kurs będzie trwać 80 godzin, w tym zajęcia teoretyczne oraz praktyczne

Kurs jest prowadzony przez doświadczonego szkoleniowca panią Katarzynę Wójcik.

            Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu beneficjenci ostateczni otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

                                                                                              Koordynator merytoryczny

                                                                                                          Kamila Łach