Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

RAPORT Z BADAŃ „NASTOLATKI 3.0”

Rewolucja cyfrowa oraz wywołane nią przemiany społeczne i gospodarcze obok ogromnych korzyści przyniosły także nieznane wcześniej zjawiska o nie zawsze pożądanym charakterze.Potrzeba monitorowania i ciągłego analizowania trendów związanych z korzystaniem przez dziecii młodzież z...

Kampania społeczna „Już jesteś”

Kampania „Już jesteś?” – do wszystkich, którzy mają serca pełne troski i miłości. Zachęcamy do wzięcia udziału w inspirującej kampanii „Już jesteś?”. Zaangażowanie w tę ważną inicjatywę jest wyrazem oddania sprawie wsparcia i rozwoju...

DYŻURY SPECJALISTÓW W LISTOPADZIE

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn Dyżur członka GKPiRPA: mgr Monika Kulak – pełnomocnik...

FORMY PRZEMOCY

We współczesnym świecie przemoc domowa jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Zakres, ilość form i skutki natury fizycznej, psychologicznej, zdrowotnej czy ekonomicznej sprawiają, że uznaje się ją za zjawisko społeczne szczególnej kategorii. Przemoc niesie ze...