Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

DYŻURY SPECJALISTÓW W CZERWCU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w RodzinieRatusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn. Dyżur członka GKPiRPA: mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds....

Webinaria dla seniorów

W imieniu Pełnomocnika Wojewody Małopolskiego ds. Seniorów uprzejmie informujemy, żeUrząd Komisji Nadzoru Finansowego, w ramach projektu edukacyjnego Centrum Edukacji dlaUczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz MinisterstwemRodziny i Polityki Społecznej...