Ważne telefony

Lista podmiotów, organizacji pozarządowych i placówek specjalistycznego poradnictwa na terenie gminy Zakliczyn i powiatu tarnowskiego

  • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczyn, ul. Rynek 15, 32 – 840 Zakliczyn,
    tel: 14 6652275 wew. 18
  • Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy, ul. Szarych Szeregów 33- 100 Tarnów, tel: 14 6553636
  • Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu, ul. Jagiellońska 17, 32-830 Wojnicz, tel. 14 6501392
  • Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zakliczynie, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn, tel: 14 6516248
  • Gminny Punkt Konsultacyjny w Zakliczynie, sala Burmistrzówka ul. Rynek 1,  32-840 Zakliczyn, tel: 146516248
  • Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zakliczynie – Przewodnicząca przyjmuje od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:30 do 15:30 w siedzibie MOPS w Zakliczynie pokój numer 3 lub pod numerem telefonu 14 6652275 wew. 15.