Informator teleadresowy instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej z terenu pow. tarnowskiego.

INFORMATOR TELEADRESOWY INSTYTUCJI ZAJMUJĄCYCH SIĘ PRZECIWDZIAŁANIEM PRZEMOCY DOMOWEJ NA TERENIE POWIATU TARNOWSKIEGO

AdresTelefon
ul. Urszulańska 19 33-100 Tarnówtel. 14 621 56 83 fax: 14 688 91 22
e-mailStrona internetowa
pcpr@powiat.tarnow.plwww.pcprtarnow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
– realizacja programu korekcyjno- edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej -realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc domową -realizacja programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób doświadczających przemocy domowej -program zajęć edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy domowej
Poradnictwo specjalistyczne: – pracownik socjalny (w godz. pracy urzędu
pon. – pt. 7:00-15:00)
– psycholog: pon. – pt. 7:00 – 15:00
pon. 16:00-19:30 pt. 16:00-19:00

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Wojniczu

AdresTelefon
Budynek przy Zespole Szkół Licealnych
i Technicznych
ul. Jagiellońska 17
32-830 Wojnicz

dyżur stacjonarny od pon. do pt.
w godz. 07:00-15:00
Infolinia: 512 259 253
(czynna całodobowo) tel.: 14 – 650 13 92 512-259-253
e-mailStrona internetowa
pcpr.poik@powiat.tarnow.plwww.pcprtarnow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
Pomoc psychologiczna, terapeutyczna, prawna i socjalna

Komenda Miejska Policji w Tarnowie

AdresTelefon
ul. Traugutta 4 33-101 Tarnów47 831 29 00 14- 628 29 00
e-mailStrona internetowa
kmp@tarnow.policja.gov.plwww.tarnow.policja.gov.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciężkowicach

AdresTelefon
ul. Tysiąclecia 19 33-190 Ciężkowice14 – 628 58 48 14 – 628 58 39
gops@ciezkowice.plwww.ciezkowice.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo prawne, socjalne
w godzinach pracy Ośrodka 7.00-15.00 Poradnictwo psychologiczne
I oraz III środa m-ca w godz. 13:00-18:00 Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: kierowanie na leczenie odwykowe, motywowanie sprawców do podjęcia terapii 7.00-15.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gromniku

AdresTelefon
ul. Krynicka 3 33-180 Gromnik14 – 651 42 30
e-mailStrona internetowa
gops@gromnik.plwww.gopsgromnik.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, praca socjalna, informacja w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 – 15.30 Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową dyżur prawnika – I środa m-ca od 16.00 -18.00 dyżur pracownika socjalnego – w każdą środę 10.00-12.00 oraz w godzinach pracy Ośrodka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lisiej Górze

AdresTelefon
ul. 1 Maja 7 33-140 Lisia Góra14 – 678 45 68 666-666-576
e-mailStrona internetowa
gops@lisiagora.plwww.lisiagora.pl


Rodzaj świadczonej pomocy
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej (poradnictwo, konsultacje, udzielanie informacji) w godzinach pracy Ośrodka pon. 8.00 – 17.00 wt. – czw. 7.30 – 15.30 pt. 7.30 -14.30 Punkt Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową (poradnictwo, konsultacja, udzielanie informacji) pon. 16.00 – 17.00 śr. 13.30 – 15.30 pt. 8.00 – 10.00 Gminna Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów (poradnictwo, konsultacja, informacje) śr. 7.30 – 15.30 Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych
i członków ich rodzin
przy Gminnym Centrum Usług Medycznych, ul. Sucharskiego 3, 33-140 Lisia Góra (terapeuta ds. uzależnień, p.9) pon. 15:45 – 17:45 Grupa Wsparcia Pokora (piwnica Środowiskowego Domu Samopomocy), ul. Sucharskiego 3 A, 33-140 Lisia Góra (instruktor terapii uzależnień) sob. 18:00 – 20:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej

AdresTelefon
33-171 Pleśna 24014 – 629 28 52
e-mailStrona internetowa
plesnagops@op.plwww.plesnagops.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 – 15:30 psycholog, pedagog, prawnik – po wcześniejszym umówieniu wizyty

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radłowie

AdresTelefon
ul. Brzeska 9 33-130 Radłów14 – 678 20 03
e-mailStrona internetowa
ops.radlow@op.plwww.opsradlow.pl
Rodzaj świadczonej pomocyPoradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 – 15:30 Punkt Konsultacyjny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej pon. – pt. 7:30 – 15:30
(dyżur pracownika socjalnego)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ryglicach

AdresTelefon
ul. Ks. J. Wyrwy 2 33 – 160 Ryglice14 – 644 36 49
e-mailStrona internetowa
sekretariat.gops@ryglice.plwww.bip.malopolska.pl/gopswryglicachRodzaj świadczonej pomocy

Poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka od 7:00 – 15:00 Punkt konsultacyjny w godzinach pracy ośrodka po wcześniejszym umówieniu wizyty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzepienniku Strzyżewskim

AdresTelefon
33 – 163 Rzepiennik Strzyżewski 40014 – 653 55 19 14 – 653 55 20
e-mailStrona internetowa
gops@rzepiennik.pl


Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna
w godzinach pracy Ośrodka od 7:30 – 15:30 Psycholog – w każdy I czwartek miesiąca godz. 7:30 – 9:30 Prawnik – poniedziałek, wtorek i środa w godz. 8:00 – 12:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skrzyszowie

AdresTelefon
33-156 Skrzyszów 64214 – 688 70 17
e-mailStrona internetowa
gops@skrzyszow.plwww.gopsskrzyszow.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna, w godzinach pracy Ośrodka pon. 9:00 – 17:00 wt. – pt. 7:30 – 15:30 Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową Psycholog w piątek od 15:15 – 17:15 Prawnik w drugą i ostatnią środę miesiąca
od 9:00 – 11:00 Pracownik socjalny w każdy poniedziałek
od 7:30 – 9:30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szerzynach

AdresTelefon
38-246 Szerzyny 51814 – 692 01 20
e-mailStrona internetowa
gops@szerzyny.plwww.szerzyny.pl

Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna
w godzinach pracy Ośrodka pon. 7:30 – 17:00 wt. – czw. 7:30 – 15:30 pt. 7.30 – 14:00 Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy
dla osób dotkniętych przemocą domową Dyżury: psycholog, radca prawny – po wcześniejszym umówieniu wizyty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

AdresTelefon
ul. Krakowska 19, 33-100 Tarnów14 – 688 01 50
e-mailStrona internetowa
gops@gmina.tarnow.plwww.gops.gminatarnow.plRodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna, psycholog, prawnik w godzinach pracy Ośrodka pon. 8:30 – 16:30 wt.- pt. 7:30 – 15:30 Punkt Konsultacyjny Profilaktyki Uzależnień: dyżury pełnią psycholog, pracownicy socjalni, terapeuta,
2 grupy AA tel. 14 688 01 52

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie

AdresTelefon
ul. Jana Pawła II 4 33 – 170 Tuchów14 – 65 – 25 – 489
14 – 65 – 10 – 169
e-mailStrona internetowa
przemoc.zi@tuchow.plwww.ops.tuchow.pl


Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, praca socjalna, informacja, pomoc prawna, pracownik socjalny
w godzinach pracy Ośrodka pon.- pt. od 7:30 do 15:30 każda środa miesiąca konsultant prawny
w godz. 10:00-15:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzchosławicach

AdresTelefon
33-122 Wierzchosławice 55014 – 631 90 28, 798 584 166
e-mailStrona internetowa
gops@wierzchoslawice.plwww.gops.wierzchoslawice.pl


Rodzaj świadczonej pomocy
Punkt Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą Domową poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka pon. 8:00-16:30
wt.- czw. 7:30-15:30
pt. 7:30-15:00 Psycholog przyjmuje w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca w godz. od 16:00 do 18:00 Prawnik w ostatni wtorek miesiąca
w godz. od 16:00 do 18:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach

AdresTelefon
33-270 Wietrzychowice 1914 641 81 50
e-mailStrona internetowa
gops@wietrzychowice.plwww.gops.wietrzychowice.pl


Rodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka pon.7:30 – 17:00 wt. – czw. 7:30 – 15:30 pt. 7:30 – 14:00 Radca prawny: dwa razy w tygodniu
w budynku Urzędu Gminy w Wietrzychowicach (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojniczu

AdresTelefon
ul. Krzywa 16 32-830 Wojnicz14 679 00 30 14 666 41 30

e-mailStrona internetowa
gops@wojnicz.plwww.gops.wojnicz.plRodzaj świadczonej pomocy
Informacja, poradnictwo, wsparcie, interwencja Starszy pracownik socjalny
w godzinach pracy Ośrodka
pon.- pt. 7:30 do 15:30 Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej – godziny przyjęć specjalistów: instruktor terapii uzależnień
środa od godz. 15:30 – 17:30 prawnik (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie

AdresTelefon
ul. Rynek 15 32-840 Zakliczyn14 – 66 52 275
e-mailStrona internetowa
mops@mopszakliczyn.plwww.mopszakliczyn.plRodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, informacja, praca socjalna w godzinach pracy Ośrodka od 7.30 – 15.30 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny radca prawny:
2 x w miesiącu środa 16:15-18:30 terapeuta uzależnień: 3 x w miesiącu w pt. 16:00 – 17:30
1 x w miesiącu pt. 16:00 – 19:00 psycholog: 2 x w miesiącu wt. 16.00 – 18.30 1 x w miesiącu sob. 9:00-12:00 Psycholog, interwent kryzysowy: 2 x w miesiącu (czwartki) 15:30-19:15 Pedagog 1 x w miesiącu wtorek 13.00 – 15.00 Pracownik socjalny: 1 x w miesiącu poniedziałek 15.00 – 16.00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie

AdresTelefon
ul. Św. Jana 3 a, 33- 240 Żabno14 645 64 33 14 645 65 60
e-mailStrona internetowa
ops@zabno.plwww.ops.zabno.plRodzaj świadczonej pomocy
Poradnictwo, wsparcie, informacja w godzinach pracy Ośrodka Pn. 7:30 -16:00 Wt. – Czw. 7:30 – 15:30 Pt. 7:30 – 15:00 Punkt Informacyjno – Konsultacyjny (dyżur psychologa) – II i IV czw. m-ca
16:30 – 19:30 (dyżur prawnika) – I i III wt. m-ca 15:00-17:00 (dyżur pracownika socjalnego) – I czwartek
m-ca 15:30 – 17:30