Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie Aktualności

Informacja o programach mieszkaniowych: „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla Absolwenta”

W dniu 7 października 2022 roku, został uruchomiony nabór wniosków w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) o dofinansowanie w dwóch Programach „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”. Realizatorem programów dla mieszkańców powiatu tarnowskiego jest...

Dyżury specjalistów w październiku

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn tel. 14 651 62 48 Dyżur członka GKPiRPA:...