Rekrutacja do projektu pt. „Czas na aktywność w Zakliczynie”

unia.png

Rekrutacja do projektu pt. „Czas na aktywność w Zakliczynie”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie realizuje w 2012 r. projekt pt. „Czas na aktywność w Zakliczynie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII  Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie – pokój nr 2 (pokój pracowników socjalnych) w terminie do 2 stycznia do 29 lutego 2012 r.

          Osoby chętne do udziału w projekcie zobowiązane są o złożenie kompletu dokumentów: m. in. ankiety rekrutacyjnej, deklaracji uczestnictwa w projekcie, oświadczenia uczestnika projektu – dokumenty rekrutacyjne dostępne u pracowników socjalnych.

                                                                                                                                          Koordynator projektu

                                                                                                                                                 Łach Kamila