SZKOLENIE „ROZPOZNAWANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SYMPTOMÓW WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

SZKOLENIE „ROZPOZNAWANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SYMPTOMÓW WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

 

 

 

 

GOPS w Zakliczynie i działający Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wspólnie z gminą Wojnicz organizuje szkolenie specjalistyczne dla przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, policjantów oraz pracowników socjalnych.

Temat szkolenia: „ROZPOZNAWANIE U DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ SYMPTOMÓW WYSTĘPOWANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

 

Szkolenie odbędzie się 26 października 2012 r. o godzinie 10:00  w Urzędzie Miejskim w Wojniczu, ul. Rynek 4.