LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

Zakliczyn, dnia 17 czerwca  2013 r.

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ

ul. Spokojna 1  32-840 Zakliczyn

 

asystent rodziny

nazwa stanowiska pracy

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w  stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Renata Jewulska – Niemiec

 

 

Zakliczyn

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

Zakliczyn, dnia  17 czerwca  2013 r.

 

 

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W  ZAKLICZYNIE

 

Asystent rodziny

…………………………………………………..

nazwa stanowiska pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „asystent rodziny” została  wybrana  Pani Renata – Jewulska Niemiec.

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 06.06.2013 r. naboru na stanowisko „ asystent rodziny„  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 14 czerwca 2013 r. wpłynęła 1 aplikacja. W dniu 17 czerwca 2013 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze. Kandydaci  spełniający  kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „ asystent rodziny”.

 

lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania
1. Renata – Jewulska  Niemiec Zakliczyn

 

Zgodnie z regulaminem naboru, w celu wyłonienia najlepszego kandydata , wybrano  Panią Renatę – Jewulską Niemiec,  która posiada  doświadczenie w pracy  z dziećmi. Posiada także wymagane kwalifikacje z zakresu pedagogiki  oraz doświadczenie w zakresie nauczania jako nauczyciel.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

Zuzanna Filipska