ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

 

 

 

ZAKOŃCZENIE KURSU OPIEKUNA OSÓB

STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 

W dniu 28.08.2013 r. (środa) zakończył się trwający od 29.07.2013 r. KURS OPIEKUNA OSÓB STARSZYCH I NIEPEŁNOSPRAWNYCH dla 16 uczestników projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w  2013 r.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs prowadzony przez panią Annę Dorecką. Zajęcia teoretyczne
i praktyczne trwały 90 godz. i odbywały się na dużej sali w OSP w Zakliczynie.

Głównym celem kursu było przekazanie podstawowych wiadomości
i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy opiekuna w domach pomocy społecznej różnego typu.

Kurs zakończy się egzaminem wewnętrznym oraz otrzymaniem przez uczestników zaświadczenia potwierdzającego zdobycie kwalifikacji jako opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych.