ROZPOCZĘCIE TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

unia.png

ROZPOCZĘCIE  TRENINGU KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

W dniu 18.10.2014 r. odbędą się pierwsze zajęcia w ramach treningu kompetencji społecznych i wychowawczych. Zajęcia prowadzone będą przez panią psycholog Annę Kijak. Kolejne odbędą się w dniach 25.10, 8.11 oraz 15.11.

W treningu weźmie udział 30 zakwalifikowanych w 2014 r. do projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” uczestników. Projekt współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie z psychologiem obejmować będzie między innymi tematykę
z zakresu: nawiązywania i utrzymywania kontaktów interpersonalnych, likwidację barier w komunikacji interpersonalnej, doskonalenie komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, określanie norm i zasad współżycia w rodzinie i jej otoczeniu, umacnianie więzi i budowanie właściwych relacji w kontekście rodziny oraz jej otoczeniu itp.

Cele treningu zostaną zrealizowane dzięki uczestnictwie beneficjentów
w zajęciach grupowych z psychologiem.

Na zakończenie zajęć z psychologiem wszyscy uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia ukończenia treningu.