Podsumowanie projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie”

unia.png

 

Aktywni Zakliczynianie!

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie w dniu 11 grudnia 2014 roku podsumował projekt systemowy „Czas na aktywność w Zakliczynie” za 2014 rokwspółfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

W ramach aktywnej integracji zostały zawarte kontrakty socjalne z 30 osobami. W 2014 roku przeprowadzono następujące kursy i zajęcia:

 

 1. Kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych – przeprowadzony dla 10 uczestniczekKurs trwał 90 godzin.
 2. Kurs: Profesjonalny sprzedawca z obsługą programów do fakturowania, kas fiskalnych i terminali płatniczych– przeprowadzony dla 9 uczestniczek w wymiarze 100 godzin.
 3. Kurs Magazynier z obsługą wózka jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej – dla 2 uczestników projektuKurs trwał 110 godzin.
 4. Kurs operatora koparko-ładowarki – dla 1 uczestnika projektu w wymiarze 125 godzin.
 5. Kurs Florysta/bukieciarz z obsługą kasy fiskalnej dla 5 Uczestników Projektu w wymiarze 110 godzin.
 6. Kurs Nowoczesne techniki strzyżenia i układania fryzur dla 1 Uczestniczki Projektu. Kurs trwał 60 godzin.
 7. Kurs Kroju i szycia dla 1 Uczestniczki Projektu w wymiarze 160 godzin.
 8. Kurs Kadry i płace dla 1 Uczestniczki Projektu w wymiarze 120 godzin.
 9. Trening kompetencji społecznych i wychowawczych – dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 20 godzin.
 10. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy – dla wszystkich uczestników projektu w wymiarze 10 godzin.

Kursy i szkolenie organizowane były przez:

 

 • Adrian Janas Centrum Doradztwa Inwestycyjnego i Szkoleń CDIS,

ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego 4, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

oraz

 • Niepubliczną Placówkę Kształcenia Ustawicznego – Ośrodek Szkolenia Ustawicznego EDUKATOR Ł. Rokosz, B. Babiarz

  ul. Elektryczna 2 Tarnów,

 • Salon Fryzur AWANGARDA ul. Piesza 31 Tarnów

oraz

 • Szkołę Projektowania Mody i Stylizacji Ubioru

ul. Lubelska 12 Kraków.

 

Uczestnicy projektu pozytywnie oceniają działania w projekcie. Udział w projekcie wpłynął na podniesienie pewności siebie w kontaktach interpersonalnych, poprawę własnej autoprezentacji. Szkolenie wzmocniło wiarę jego uczestników w siebie i swoje możliwości.

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

 

Czas na aktywność w Zakliczynie”