Rozstrzygnięcie naboru na wolne stanowisko – asystent rodziny

Zakliczyn, dnia 30 lipca 2015 r

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Jacka Malczewskiego 15 32-840 Zakliczyn

 

asystent rodziny

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Świstek

 

 

Stróże

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

Zuzanna Filipska

 

dodała: Z.F, dnia 30.07.2015r.