Świadczenie wychowawcze 500+

Krok po kroku.jpg

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

W ZAKLICZYNIE INFORMUJE, ŻE PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW

ORAZ WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO  500 +

BĘDZIE REALIZOWANE W TUTEJSZYM OŚRODKU!

 

Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w GOPS Zakliczyn oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl.

 

DRUKI DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO / 500 +/ BĘDĄ DO POBRANIA W TUTEJSZYM OŚRODKU   OD 25.03.2016R.   ORAZ NA STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA.

 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW OD 01.04.2016R.

 

Wnioski będzie można składać od momentu startu programu czyli od 01.04.2016r.

Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy tj. do 30 czerwca 2016r. rodzice dostaną wyrównanie wstecz – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat.

W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.

Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie.

 

 

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200 zł netto.

 

Dokumenty do pobrania:

1. informator.pdf

2. ustawa.pdf

3. rozporzadzenie.pdf

4. wniosek-500.pdf