NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE – REFERENT ds. OBSŁUGI PROGRAMU „ RODZINA 500+

Zarządzenie Nr 5 /2016

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

z dnia 11 marca 2016 r.

 

 

W sprawie przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze- referent ds. obsługi programu „ Rodzina 500+ w Gminie Zakliczyn.

 

 

Na podstawie art. 11 ust.1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2014 r, poz. 1202, z późn. zm. ), zarządza się , co następuje:

§ 1.

Ogłasza się nabór na stanowisko urzędnicze – referent d. s obsługi programu „Rodzina 500 +

§ 2.

Postępowanie w sprawie naboru na stanowisko urzędnicze wymienione w § 1 przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna w składzie :

-Zuzanna Filipska – przewodnicząca komisji

-Teresa Potok – sekretarz komisji

– Joanna Świderska Mróz- członek komisji

§ 3.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze – referent ds. obsługi programu 500 + stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Zakliczynie

Zuzanna Filipska