Uczestników i Uczestniczek do projektu „W drodze do zatrudnienia – kompleksowe wsparcie osób bez pracy”

A3 plakat WDDZ.jpg