Lista kandydatów spełniających kryteria formalne naboru na wolne stanowisko „asystent rodziny”

Zakliczyn, dnia 28 luty 2017 r

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCY KRYTERIA FORMALNE OKREŚLONE

W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

„ Asystent rodziny”

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Jacka Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn

 

asystent rodziny

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Świstak Stróże
2. Iwona Mikulska Podole Górowa

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

dodała: Z.F, dnia 28.02.2017r.