PRZEMOC TO NIEMOC

PRZEMOC TO NIEMOC

 

 

Gmina Zakliczyn i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie realizuje

projekt „PRZEMOC TO NIEMOC”

dofinansowany z Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, edycja 2017.

 

 

Łączna kwota przeznaczona na realizację projektu to 12.500 zł, z czego 10.000 zł stanowi dofinansowanie z programu, a 2.500 zł stanowi wkład własny Gminy Zakliczyn.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

 

W projekcie zaplanowano następujące działania;

  • Szkolenie dla rodziców uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej na terenie gminy Zakliczyn,
  • Konferencja na temat przemocy,
  • Spotkania informacyjne dla młodzieży i warsztaty dla uczniów ZSP w Zakliczynie,
  • Spektakl teatralny dla uczniów szkół podstawowych,
  • Konkurs plastyczny ph. „Przemoc to niemoc”

 

Okres realizacji projektu to : czerwiec 2017 do grudnia 2017roku.

Współpracę przy realizacji projektu zdeklarowali:

  • GOPS w Zakliczynie
  • Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Zakliczynie
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zakliczynie
  • Krakowski Ośrodek Terapii , Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  • Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

 

 

Biuro projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. J. Malczewskiego 15

32-840 Zakliczyn

tel.14/6652275 – koordynator projektu Teresa Motak

 

Czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30