„Przemoc to niemoc”

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie projektu „Przemoc to niemoc” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2017, odbył się spektakl teatralny „Bajkowy przekładaniec” dla uczniów klas III ze wszystkich szkół podstawowych z terenu naszej Gminy.

Przedstawienie miało formę oddziaływań profilaktycznych związane z tematyką agresji i przemocy. Poprzez sztukę udało się wzbogacić postrzeganie świata przez dzieci. Ukazać właściwe, wartościowe wzorce, wolne od przemocy. Spektakl będzie inspiracją dla wychowawców do przeprowadzenia zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w klasach.

Wyrażam podziękowanie dla Firmy „F.T.U”.Magdalena JAKUBAS za bezpłatny dowóz dzieci , dla Dyrektora Zespołu Szkoły Podstawowej im.Lanckorońskich w Zakliczynie za udostępnienie hali sportowej oraz Pani pedagog za współpracę przy organizacji tego działania.

 

                                                                                                                                                                                                              Koordynator projektu

                                                                                                                                                                                                              Teresa Motak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.