Rozstrzygnięcie naboru asystent

                                                                              Zakliczyn, dnia 14 maja 2018 r

 

LISTA KANDYDATÓW   

SPEŁNIAJĄCY KRYTERIA FORMALNE OKREŚLONE 

W OGŁOSZENIU O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

„ Asystent rodziny”

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Jacka Malczewskiego 15  32-840 Zakliczyn

 

 asystent rodziny

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w  stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się  następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1. Iwona Mikulska Podole Górowa

 

 

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Zakliczyn, dnia  14  maja  2018 r

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W  ZAKLICZYNIE

                                               

Asystent rodziny

… …………………… ……………

nazwa stanowiska pracy

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „ asystent rodziny „  została  wybrana  Pani  Iwona Mikulska .

 

Uzasadnienie :

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko, wybrano kandydaturę  p. Iwony Mikulskiej.  Na podstawie analizy złożonych dokumentów  stwierdzono, że kandydatka spełnia wszystkie wymagania niezbędne  oraz w największym stopniu spełnia wymagania dodatkowe określone w ogłoszeniu o naborze. Wykształcenie p. Iwony Mikulskiej , staż pracy  , umiejętności interpersonalne gwarantują  należyte wykonywanie obowiązków  na w/w stanowisku.

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.