Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

Świadczenie „Dobry start” dla ucznia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie , Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start, na okres zasiłkowy (2018/2019) będą przyjmowane:

– elektronicznie od 1 lipca 2018 r. do 30 listopada 2018 r. za pośrednictwem platformy Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl oraz wybranych systemów bankowych,

– tradycyjnie (w wersji papierowej) od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, Dział Świadczeń Rodzinnych /parter/ ul. Malczewskiego 15, 32-840 Zakliczyn.

Jeżeli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 lipca 2018 r.  do 31 sierpnia 2018 r. włącznie, świadczenie zostanie wypłacone nie później niż do 30 września 2018 r. Wnioski złożone w okresie od 1 września 2018 r. do 30 listopada 2018 r.  będą realizowane  w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku.

Gdzie można pobrać wnioski:

Wnioski wraz z załącznikami będzie można pobrać od 1 lipca 2018 r.  ze strony internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie   www.gopszakliczyn.pl  lub w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie przy ul. Malczewskiego 15.

Dla kogo świadczenie dobry start:

Pierwszym rokiem realizacji programu „Dobry start” jest rok 2018 r. i obejmuje uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019. Świadczenie przysługuje w kwocie 300 zł i przyznawane będzie na każde uczące się dziecko, raz w roku, bez względu na dochód rodziny. Świadczenie dobry start przysługuje rodzicom opiekunom prawnym, opiekunom faktycznym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych oraz osobom uczącym się. Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia przez dziecko lub osobę uczącą się:

– 20. roku życia,

– 24. roku życia –w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

UWAGA !!!!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie zwraca się z prośbą do osób, które będą ubiegały się o wypłatę świadczenia dobry start, o zakładanie indywidualnych rachunków bankowych, celem usprawnienia realizacji wypłat.
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Malczewskiego 15 w godzinach pracy ośrodka lub na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mrpips.gov.pl/DobryStart.

 

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.