Informacja o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko: pracownik socjalny

Zakliczyn, 29-09-2020 r.

Informacja

o nierozstrzygnięciu naboru na stanowisko pracy – pracownik socjalny

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko pracy – pracownik socjalny  nie wyłoniono żadnego kandydata.

Uzasadnienie

W wyniku naboru wpłynęła 1 kandydatura, która jednak nie spełniła wszystkich wymagań formalnych.

Mając na uwadze powyższe, nabór na stanowisko pracy pracownik socjalny pozostał nierozstrzygnięty.

                                                                                           Kierownik GOPS

                                                                                           Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.