DYŻURY SPECJALISTÓW W MAJU 2021 R.

Dyżur członka GKPiRPA:
mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:
mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:
mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:
mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:
mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:
mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:
mgr Iwona Mikulska
16.00-17.00
06.05.2021 13.05.2021 17.05.2021 21.05.2021 24.05.2021 28.05.2021
16.00-19.00
05.05.2021 19.05.2021
16.00-20.00
07.05.2021 04.06.2021
16.00-18.00
14.05.2021 20.05.2021 28.05.2021
16.00 – 18.30 04.05.2021 18.05.2021
8.00 – 12.00 15.05.2021
9.00 –13.00
22.05.2021 29.05.2021
16.00-18.00 10.05.2021
13.00-15.00
11.05.2021 15.06.2021
15.00-16.00
24.05.2021 28.06.2021

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka

ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych, w szczególności zasłanianie ust i nosa oraz zachowywanie dystansu społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.