Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych organizuje zbiórkę pieniędzy dla Ukrainy

W tych ciężkich czasach dla Narodu Ukraińskiego zjednoczmy się razem w pomocy. Miliony ludzi przybywających z Ukrainy potrzebuje wszelkiego wsparcia. Samarytańska Federacja Organizacji Pozarządowych w Zakliczynie organizuje zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki będą przeznaczone na zakup żywności, środków medycznych i higienicznych oraz na inne potrzebne rzeczy. Pamiętajmy, dane dobro wraca! Darowizny można wpłacać na poniższy nr konta z tytułem przelewu “POMOC UKRAINIE”: 93 1050 1562 1000 0022 7527 0938. Wszystkim wspierającym bardzo dziękujemy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.