Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Asystent rodziny

Zakliczyn, dnia 07-03-202 r.

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko: Asystent rodziny wybrana została Pani Katarzyna Gondek, zam. Zawada Lanckorońska, 32-840 Zakliczyn

Uzasadnienie

Po dokonaniu ostatecznej weryfikacji Komisja Rekrutacyjna uznała, że Pani Katarzyna Gondek jest odpowiednim kandydatem na stanowisko asystenta rodziny. Kandydatka spełniła wymogi formalne, posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do pracy na wskazanym stanowisku.

Zdaniem Komisji Rekrutacyjnej Pani Katarzyna posiada wszelkie kwalifikacje gwarantujące właściwą i samodzielną realizację zadań na stanowisku asystenta rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie

(-) Anna Piotrowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.