DYŻURY SPECJALISTÓW WE WRZEŚNIU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w RodzinieRatusz, sala Burmistrzówka.

Dyżur członka GKPiRPA:

mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:


mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:

mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:


mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:

mgr Iwona Mikulska
15.00-16.00
05.09.2022 08.09.2022 12.09.2022 15.09.2022 19.09.2022 29.09.2022
16.15-18.30
07.09.2022 21.09.2022
16.00-19.00
02.09.2022 07.10.2022 04.11.2022 02.12.202216.00-17.30
09.09.2022 23.09.2022 30.09.2022
16.00 – 18.30
13.09.2022 27.09.2022 04.10.2022 11.10.2022
8.00 – 11.00
10.09.2022 08.10.2022
16.30-19.30 22.09.2022 8.00-12.30 17.09.2022
13.00-15.00
20.09.2022 18.10.2022
15.00-16.00
26.09.2022 24.10.2022

Informujemy, że porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych. Prosimy o dostosowanie się do panujących wymogów sanitarnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.