Nabór wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie, w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programem pn. „Opieka wytchnieniowa” edycja 2023 realizowanego w ramach środków z Funduszu Solidarnościowego, przeprowadza diagnozę potrzeb w środowisku gminy Zakliczyn. Realizacja programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

„Opieka Wytchnieniowa” to program, który powstał po to, by choć w pewnym stopniu odciążyć opiekunów osób niepełnosprawnych. Codzienna opieka nad osobą niepełnosprawną to wielkie wyzwanie. Opiekunowie często nie mają czasu dla siebie, są zmęczeni, a przecież każdy potrzebuje oddechu i odpoczynku. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz z orzeczeniami równoważnymi.

W 2023 r. program będzie realizowany w trzech formach:

 1. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
  • miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  • ośrodku wsparcia,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
 2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:
  • ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
  • w ośrodku/ placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody,
  • innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.
 3. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Z uwagi na procedurę Programu, w tym termin złożenia wniosku przez Gminę Zakliczyn do właściwego Wojewody, deklarację osób zainteresowanych uczestnictwem w Programie prosimy kierować do dnia 08.11.2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie, ul. Rynek 15, tel. 14 6652275 w. 16.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.