HARMONOGRAM DYŻURU SPECJALISTÓW PODCZAS „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie informuje, że w dniach od 20 lutego 2023 r. do 26 lutego 2023 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, ustanowionym przez Sejm na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 roku – jego celem jest monitorowanie sytuacji ofiar przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia.

W ramach akcji porad w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. J. Rynek 15 udzielać będą:

  • pracownicy socjalni od 20.02.2023 r. do 24.02.2023 r. w godzinach pracy tj. od 7:30 do 15:30
  • dzielnicowy w dniu 22.02.2023 r. w godzinach od 14:30 do 15:30

Dyżur pełniony przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 24.02.2023 r. w godzinach od 15:30 do 16:00 w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Zakliczynie ul. Ratusz 1, sala “Burmistrzówka”.

Zachęcamy do wzięcia udziału w „Tygodniu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem” oraz przekazywania informacji o tym wydarzeniu wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.