MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY – 2 października

Jaką różnicę robi tym, którzy umarli, sierotom czy bezdomnym to, czy szalona destrukcyjna siła nosi imię totalitaryzmu, czy święte imię wolności i demokracji?
Oko za oko – czyni wszystkich ślepymi.
Jest wiele spraw, za które jestem gotów oddać życie, ale nie ma takich, za które byłbym gotów zabić.

Mahatma Gandhi, Historia moich zmagań z prawdą, 1927

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowiono przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 15 czerwca 2007 roku.

Mahatma Gandhi wierzył, że nieracjonalnym działaniem jest stosowanie przemocy w celu stworzenia pokojowego społeczeństwa. Celem jego inicjatywy było szerzenie idei życia bez przemocy oraz upowszechnianie tolerancji międzyludzkiej.

Czym jest przemoc?
Przemoc domowa zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1249 z późn. zm.) to: „ jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie wykorzystujące przewagę fizyczną, psychiczną lub ekonomiczną, naruszające prawa lub dobra osobiste osoby doznającej przemocy domowej.”

Rodzaje przemocy.


Przemoc gorąca to gwałtowny wybuch tłumionych uczuć złości, frustracji, wściekłości, powodujący agresywne zachowania. Osoba stosująca przemoc tłumi w sobie emocje, które gromadzą się w niej w związku z wieloma sytuacjami, w których się znajduje. Nie mogąc sobie z nimi poradzić, odreagowuje je na członkach rodziny. Wie, że może sobie na takie zachowanie pozwolić. 


Przemoc chłodna, w przeciwieństwie do gorącej, nie przejawia się poprzez tak gwałtowne wyładowanie emocji i agresywne zachowania. Osoba stosująca przemoc chłodną jest spokojniejsza, bądź bardziej się kontroluje. Przemoc chłodna przyjmuje nieraz postać bardzo rygorystycznego stylu wychowania czy też autorytarnego traktowania dorosłych członków rodziny. Osoba stosująca przemoc jest przekonana o słuszności swoich czynów, zawsze znajdzie dla nich usprawiedliwienie.

Rzeźba Karla Fredrika Reuterswärdaa „Non-Violence” w Malmö (Szwecja). Ten szwedzki artysta, wstrząśnięty bezsensowną śmiercią Johna Lennona w 1980 r., zaczął stawiać takie rzeźby w miastach na całym świecie. Można je zobaczyć m.in. w Berlinie, Sztokholmie, Göteborgu. Najsłynniejsza znajduje się przed siedzibą ONZ w Nowym Jorku. Fot. Beth, CC BY-NC 2.0

Gdzie sięgać po pomoc w sytuacjach zagrożenia ?

Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne
Policja
800 100 100 – telefon – dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie Bezpieczeństwa Dzieci
116 111 – telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
116 000 – całodobowy , bezpłatny telefon w sprawie zaginionego dziecka
800 120 002 – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy Domowej „ Niebieska Linia”
800 676 676 – Infolinia Rzecznika Praw Obywatelskich
116 123 – Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
800 120 226 – Policyjny Telefon Zaufania ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
22 635 93 92 – telefon grupy edukatorów seksualnych „ PONTON”
800 280 900 – telefon zaufania dla osób dotkniętych przemocą seksualna w Kościele
800 70 22 22 – Linia wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego
800 108 108 – Bezpłatna linia wsparcia dla osób po stracie bliskich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.