RAPORT Z BADAŃ „NASTOLATKI 3.0”

Rewolucja cyfrowa oraz wywołane nią przemiany społeczne i gospodarcze obok ogromnych korzyści przyniosły także nieznane wcześniej zjawiska o nie zawsze pożądanym charakterze.
Potrzeba monitorowania i ciągłego analizowania trendów związanych z korzystaniem przez dzieci
i młodzież z internetu sprawiła, że NASK – Państwowy Instytut Badawczy, od 2014 r., co dwa lata realizuje ogólnopolskie badania „Nastolatki 3.0”. Ich celem jest diagnoza oraz interpretacja zachowań polskich nastolatków w internecie i opinii młodych na temat sieci. Respondenci w ramach badania odpowiadają na pytania dotyczące m.in.: aktywności online, edukacyjnej roli internetu i urządzeń mobilnych, świadomości zagrożeń czy doświadczeń oraz sposobów reagowania na przemoc. Dzięki regularności i powtarzalności metod pomiaru możliwa do uchwycenia jest dynamika tendencji i procesów społecznych. W efekcie „Nastolatki 3.0” pozwalają nie tylko na formułowanie wniosków dotyczących aktualnego stanu korzystania z sieci, ale także umożliwiają pomiar czynników, które mają i/lub będą miały wpływ na analizowane zjawisko w przyszłości. Od 2018 r. badaniem kwestionariuszowym objęci są także rodzice i opiekunowie prawni uczniów, co umożliwia konfrontację deklaracji i opinii nastolatków z wyobrażeniami i obserwacjami ich rodziców.
Obecna edycja badań została zrealizowana w trakcie społecznego, gospodarczego i edukacyjnego lockdownu wywołanego pandemią COVID-19. Zmiany w edukacji i mobilności społecznej zostały uwzględnione zarówno w treści pytań kwestionariuszowych, jak i w procedurze zbierania danych (CAWI).
Mamy nadzieję, że wnioski z raportu „Nastolatki 3.0” posłużą rodzicom, nauczycielom, uczniom, badaczom oraz instytucjom odpowiedzialnym za edukację w Polsce do lepszego zrozumienia, a także skuteczniejszego adaptowania się do nowych okoliczności, w których przebiega dziś proces uczenia, wychowania i socjalizacji dzieci w naszym kraju.
dr Rafał Lange – zespół badawczy.

Pełny raport do pobrania znajduje się poniżej.

Attachments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.