Harmonogram dyżuru specjalistów podczas „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” (edycja 2024)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w gminie Zakliczyn informuje, że w dniach od 19 lutego 2024 r. do 25 lutego 2024 r. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Wybór tego terminu związany jest z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw, którego celem jest monitorowanie sytuacji osób doznających przestępstw oraz podejmowanie działań na rzecz poprawy ich położenia.

W ramach akcji porad w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie ul. Rynek 15 udzielać będą:

  • pracownicy socjalni od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. w godzinach pracy Ośrodka tj. od 7:30 do 15:30,
  • funkcjonariusz Policji w dniu 22.02.2024 r. od godz. 11:00 do godz. 12:00,
  • psycholog w dniu 20.02.2024 r. od godz. 10.00 do godz. 11.00 oraz w dniu 21.02.2024 r. od godz. 13.00 do godz. 14.00.

Dyżur pełniony przez członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbędzie się w dniu 22.02.2024 r. w godzinach od 16:15 do 17:15 w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym w Zakliczynie ul. Rynek 1, (Ratusz, sala “Burmistrzówka”)

Zachęcamy do wzięcia udziału w „Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oraz przekazywania informacji o tym wydarzeniu wszystkim osobom mogącym takiego wsparcia potrzebować.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.