DYŻURY SPECJALISTÓW W KWIETNIU 2024 R.

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Dyżur członka GKPiRPA – Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA
mgr Monika Kulak
Dyżur radcy prawnego:mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa – Terapeuta uzależnień

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:

mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:
mgr Joanna Dobrzańska
16.15-17.15
08.04.2024 11.04.2024 15.04.2024 18.04.2024 22.04.2024 29.04.2024


16.15-18.30
10.04.2024 17.04.2024

16.00-17.30
05.04.2024 12.04.2024 19.04.2024 26.04.2024
16.00 – 18.30
02.04.2024 23.04.2024
8.00 – 11.00 20.04.2024
16.00 -19.45
04.04.2024 25.04.2024
13.00-15.00
23.04.2024

Ponadto informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie (Rynek 15) istnieje możliwość uzyskania porady z zakresu pomocy socjalnej (w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30).

Informujemy, że porady specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej i nadużywania środków psychoaktywnych udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.