Informacja o realizowanych przez Powiat Tarnowski programach mieszkaniowych: „Dostępne mieszkanie” i „Mieszkanie dla Absolwenta”

Od 7 października 2022 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie w dwóch Programach „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” – „Mieszkanie dla absolwenta” i „Dostępne mieszkanie”. Realizatorem programów dla mieszkańców powiatu tarnowskiego jest Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Tarnowie.

Programy skierowane są do osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności a w przypadku programu „Mieszkanie dla Absolwenta” także dla osób z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym.

Wnioski o dofinansowanie należy składać za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://sp.powiat.tarnow.pl/index.php/aktualnosci/6079-samodzielnosc-aktywnosc-mobilnosc-2

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.