DYŻURY SPECJALISTÓW W CZERWCU

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka, ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

Dyżur członka GKPiRPA – Pełnomocnik Burmistrza ds. PiRPA
mgr Monika Kulak
Dyżur radcy prawnego:mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa – Terapeuta uzależnień

mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:

mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:
mgr Joanna Dobrzańska
16.15-17.15
10.06.2024
17.06.2024
20.06.2024
24.06.2024
27.06.2024

16.15-18.30
05.06.2024 19.06.2024

16.00-17.30
14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024
16.00 – 18.30
04.06.2024 11.06.2024
8.30 – 11.30 08.06.2024
16.00 -19.45
13.06.2024
14.00-17.45
22.06.2024
13.00-15.00
18.06.2024

Ponadto informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie (Rynek 15) istnieje możliwość uzyskania porady z zakresu pomocy socjalnej (w godzinach pracy Ośrodka tj. 7.30 – 15.30).

Porady specjalistów udzielane są bezpłatnie wyłącznie dla mieszkańców Gminy Zakliczyn z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i nadużywania środków psychoaktywnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.