Program Asystent Rodziny na rok 2022

Zadanie „Program Asystent Rodziny na rok 2022” został dofinansowany ze środków Funduszu Pracy.

Nazwa programu: „Program Asystent Rodziny na rok 2022”

Kwota dofinansowania: 2250,00 zł

Całkowita wartość zadania: 2823,51 zł

Celem „Programu Asystent Rodziny na rok 2022” jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystenta rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.