PROJEKT „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” W 2012 ROKU ROZPOCZĘTY !

                                              unia.png                            

                                                              PROJEKT 
                                       „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” 
                                                           W 2012 ROKU 

                                                           ROZPOCZĘTY !

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie przypomina o realizacji projektu systemowego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu w roku 2012 wynosi łącznie 197 760,08 zł.

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i zatrudnionych będących klientami pomocy społecznej.  Osiągnięcie tego celu przyczyni się do podniesienia poziomu aktywizacji zawodowej, zwiększenia zdolności komunikacyjnych zwiększenia zaufania we własne siły i możliwości, wzrostu motywacji i aspiracji zawodowych, zwiększenia motywacji do samodzielnego działania uczestników projektu.

Wsparcie kierowane jest do osób bezrobotnych, zatrudnionych, w tym rolników, osób nieaktywnych zawodowo, osób korzystających z pomocy społecznej zameldowanych i zamieszkujących na terenie gminy Zakliczyn. W tegorocznym projekcie weźmie udział 18 uczestników.

W roku 2012 dla uczestników projektu organizowane będą: warsztaty aktywnego poszukiwania pracy realizowane poprzez zajęcia z doradcą zawodowym oraz trening umiejętności psychospołecznych realizowany poprzez zajęcia z psychologiem. Ponadto organizowane będą szkolenia zawodowe. Dla kobiet będzie to kurs pieczenia, gotowania i sporządzania zakąsek oraz kurs makijażu dla potrzeb własnych. Mężczyźni wezmą udział w kursie obsługi koparko  – ładowarki. Uczestnicy skorzystają również z badań laboratoryjnych oraz konsultacji lekarskiej – lekarz medycyny pracy. Zajęcia w ramach projektu prowadzone będą od marca 2012 r. do grudnia 2012 r.

Mamy nadzieję, że poprzez  udział w projekcie klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie będą mieli możliwość wyeliminowania barier organizacyjnych czy też psychologicznych, które napotykają w codziennym życiu, poprawę swojej sytuacji życiowej oraz  zawodowej, a także zdobycie pewności siebie w kontaktach z innym ludźmi.

                                                                                                                                  Zespół projektowy POKL
„Czas na aktywność w Zakliczynie”

PLAKAT.jpg