SZKOLENIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Dnia 29.02.2012 r. w sali „Burmistrzówka” w Ratuszu, odbyło się szkolenie

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz pedagogów szkolnych.

Tematem szkolenia była „Procedura Niebieskiej Karty”.