ROZPOCZĘCIE KURSU PIECZENIA, GOTOWANIA I SPORZĄDZANIA ZAKĄSEK

unia.png

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU PIECZENIA,

GOTOWANIA I SPORZĄDZANIA ZAKĄSEK

 

 

W czwartek, 05.07.2012 r. rozpocznie się kurs pieczenia, gotowania i sporządzania zakąsek dla 8 kobiet zakwalifikowanych do projektu  „Czas na aktywność w Zakliczynie” w  2012 r., z którymi pracownicy socjalni podpisali kontrakt socjalny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs będzie realizowany w okresie od 5.07.2012 r. do 1.08.2012 r., w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, w wymiarze 120 godzin (w tym, zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

 

 

 

 

Koordynator projektu

Kamila Łach