KURS MAKIJAŻU

unia.png

 

 

 

KURS MAKIJAŻU

 

 

Wczoraj rozpoczął się kurs makijażu realizowany w ramach projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

Kurs makijażu realizowany będzie w terminie od 9.07.2012 r. do 25.07.2012 r. w budynku OSP w Zakliczynie. Uczestniczyć w nim będzie 8 kobiet, z którymi pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej podpisali kontrakty socjalne. Kurs będzie trwać 80 godzin, w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Koordynator projektu

Kamila Łach