Spotkanie podsumowujące realizację projektu

unia.png

 

 

Spotkanie podsumowujące realizację projektu

„Czas na aktywność w Zakliczynie” w 2012 r.

 

 

W dniu 18 grudnia 2012 r. (wtorek) o godz. 12:00 w Zajeździe „Ania” w Zakliczynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2012 roku pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy realizowany od 1.06.2010 r. do 31.12.2012 r. w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Wśród zaproszonych gości była pani Kierownik Zuzanna Filipska, 18 uczestników projektu, koordynator projektu – Kamila Łach, księgowa GOPS – Joanna Świderska-Mróz oraz Alina Stępek, pracownicy socjalni GOPS oraz nowo zatrudnieni pracownicy socjalni zaangażowani do realizacji projektu.

Na początku spotkania Pani Kierownik Zuzanna Filipska przywitała przybyłych gości i podziękowała wszystkim pracownikom za pomoc podczas realizacji projektu oraz uczestnikom za udział we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia, skierowała wyrazy uznania za wykazywane zaangażowanie podczas realizacji projektu. Pani Kierownik w swojej wypowiedzi zachęcała uczestników do podejmowania dalszej aktywności i kontynuowania rozbudzonych pasji i aspiracji.

Następnie głos zabrał koordynator projektu, który przedstawił za pomocą prezentacji multimedialnej cel główny realizacji projektu, cele szczegółowe oraz zadania i osiągnięte rezultaty. Po przedstawieniu ogólnych informacji o projekcie zostały omówione poszczególne szkolenia/kursy, które były realizowane w ramach instrumentów aktywnej integracji. Ze wszystkimi 18 uczestnikami projektu koordynator przeprowadził ankietę na zakończenie projektu w 2012 r.

W dalszej kolejności Pani Zuzanna Filipska wraz z pracownikiem socjalnym Sabriną Kras wręczyły wszystkim uczestnikom projektu zaświadczenia po zakończonych kursach i treningach.

Na zakończenie spotkania uczestników projektu i gości zaproszono na obiad
oraz kawę i ciasto.

 

Koordynator projektu

Łach Kamila