Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomani oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Gminny Punkt Konsultacyjny ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych, Narkomani oraz ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

 

 

Udzielana jest pomoc psychologiczna,prawna, w przypadkach przemocy domowej w problemach wychowawczych, rodzinnych i małżeństw, a także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

 

 

Korzystanie z Punktu Konsultacyjnego jest bezpłatne

 

Punkt nadal mieści się w Ratuszu sala „Burmistrzówka” – Zakliczyn

 

W punkcie dyżury pełnią następujący specjaliści: psycholog, prawnik, pracownik socjalny.

 

 

Harmonogram dyżurów

 

  • psycholog pierwszy, drugi piątek miesiąca    od godz. 8:00-12:00trzeci wtorek miesiąca                 od godz. 15:00-16:00

 

  • prawnik pierwszy, drugi wtorek miesiąca      od godz. 8:00-10:00

trzecia, czwarta środa miesiąca        od godz. 16:00-18:00

 

  •  pracownik socjalny trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca  od godz. 15:00-16:00

 

 

 

Przemoc.jpg

 

 

 

PRZEMOC NIE KOŃCZY SIĘ SAMA

 

 

 

 

Nasi specjaliści życzliwie z tobą porozmawiają ,pomogą znaleźć najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

 

 

 

Dodała T.M.