TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I WYCHOWAWCZYCH

 

 

TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

I WYCHOWAWCZYCH

 

Dnia 08.07.2013 r. o godz. 13:30 rozpoczną się drugie zajęcia grupowe z psychologiem w ramach treningu kompetencji społecznych i wychowawczych, prowadzone przez Panią psycholog Annę Kijak.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W treningu kompetencji społecznych i wychowawczych weźmie udział 30 uczestników, w tym 28 kobiet i 2 mężczyzn, zakwalifikowanych w 2013 r. do projektu.

Zajęcia będą dotyczyć – doskonalenia umiejętności wychowawczych w oparciu o metody zawarte w szkole dla rodziców „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” w szczególności dotyczących radzenia sobie z uczuciami, konstruowania pochwał opisowych, konsekwencji zamiast karania, zachęcania do samodzielności i do współpracy. Doskonalenia umiejętności komunikacyjnych, likwidowanie barier w komunikacji. Zapoznanie się z technikami radzenia sobie ze stresem, pozytywnego opanowywania problemów, wprowadzenie elementów treningu zastępowania agresji.

 

 

Dodała K.Ł., dnia 2013-07-08