ROZPOCZĘCIE KURSU OBSŁUGI KAS FISKALNYCH

 

 

ROZPOCZĘCIE KURSU OBSŁUGI KAS

FISKALNYCH

 

W dniu dzisiejszym 09.07.2013 r. (wtorek) o godz. 8:00 rozpoczął się KURS OBSŁUGI KAS FISKALNYCH dla 12 UP zakwalifikowanych do projektu „Czas na aktywność w Zakliczynie” w  2013 r., z którymi pracownicy socjalni podpisali kontrakt socjalny.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który realizowany jest poprzez Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Kurs będzie realizowany w okresie od 9.07.2013 r. do 16.07.2013 r., w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, w wymiarze 30 godzin (w tym, zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Tematyka kursu obsługi kas fiskalnych, obejmować będzie między innymi:

Ø     Organizacja sprzedaży w jednostkach handlowych;

Ø     Profesjonalna obsługa klienta – techniki sprzedaży;

Ø     Dokumentacja sprzedaży;

Ø     Wprowadzenie do tematyki fiskalnej;

Ø     Ustawa o kasach rejestrujących i jej stosowanie;

Ø Szkolenie z obsługi kas fiskalnych: w tym raportowanie, rozliczenia kasy,programowanie towarów, rozliczenia z fiskusem, sprzedaż kaucjowana, czyszczenie pojedynczych pozycji sprzedaży itp.

 

Po zakończeniu tego etapu realizacji projektu wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia ukończenia kursu.

 

Dodała K.Ł., dnia 2013-07-09