REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” 2014 ZAKOŃCZONA!!!!

unia.png

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” 2014 ZAKOŃCZONA!!!!

 

 

28 lutego 2014 r. zakończyła się rekrutacja do projektu „Czas na aktywność z Zakliczynie”. Aktywizacją społeczną i zawodową zostanie objętych w ramach projektu w 2014 roku 30 osób, w tym: 26 kobiet i 4 mężczyzn. Osoby te spełniły wymogi kwalifikacyjne związane z udziałem w projekcie i były to osoby:

  • bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne,
  • osoby nieaktywne zawodowo,
  • zatrudnieni, w tym rolnicy,
  • zamieszkujące na terenie gminy Zakliczyn,
  • korzystające ze świadczeń pomocy społecznej.

 

W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie:

  • warsztatów aktywnego poszukiwania pracy,
  • indywidualnych planów działania,
  • treningu kompetencji społecznych i wychowawczych,
  • kursów zawodowych.

 

Udział w zajęciach i kursach jest bezpłatny. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej.