ROZPOCZYNA SIĘ PIERWSZY ETAP PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE”

unia.png

 

 

 

 

 

ROZPOCZYNA SIĘ PIERWSZY ETAP PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE”

 

 

W dniu 26 kwietnia 2014 r. o godz. 8:00 w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie rozpoczną się pierwsze zajęcia dla zakwalifikowanych do projektu uczestników. Będzie to spotkanie z psychologiem przy współudziale doradcy zawodowego, w celu przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania.

           

Przygotowanie indywidualnego planu działań to indywidualna diagnoza na podstawie której, dla każdego uczestnika projektu zostanie dobrana odpowiednia forma wsparcia. Diagnoza prowadzona będzie przez psychologa przy współpracy z doradcą zawodowym.

Następne spotkanie z uczestnikami przewidziane jest na 24 maja 2014.