INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko „Referent ds. świadczeń wychowawczych”

                                                                              Zakliczyn, dnia 26 luty 2018 r.

LISTA KANDYDATÓW   

SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA PODSTAWOWE

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Jacka Malczewskiego 15  32-840 Zakliczyn

 referent ds świadczeń wychowawczych

 

Informujemy, że w wyniku pierwszego etapu oceny kandydatów na w/w  stanowisko pracy do kolejnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający kryteria podstawowe określone w ogłoszeniu o naborze:

 

lp. imię i nazwisko

 

miejsce zamieszkania
1.

2.

3.

Rubiś Katarzyna

Sowa Małgorzata

Szczepanik Bogusława

Charzewice

Bieśnik

Dzierżaniny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej

Zuzanna Filipska

 

                                                                                         Zakliczyn, dnia  26 luty 2018 r

INFORMACJA  O WYNIKACH  NABORU

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

 Jacka Malczewskiego 15  32-840 Zakliczyn

 referent ds świadczeń wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakliczynie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko „referent ds. świadczeń wychowawczych ” została  wybrana  Pani Małgorzata  Sowa.

 

Uzasadnienie :

W wyniku ogłoszonego 07 lutego 2018 r naboru na stanowisko „referent ds. świadczeń wychowawczych„  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, do dnia 14 lutego  2018 r wpłynęło 3 aplikacje. W dniu  21 lutego  2018 r Komisja Rekrutacyjna dokonała otwarcia dokumentów aplikacyjnych i oceny złożonych aplikacji pod względem spełnienia kryteriów podstawowych, zgodnie z ogłoszeniem o naborze.   Kandydaci  spełniający  kryteria podstawowe do wykonywania pracy na stanowisku „referent ds. świadczeń wychowawczych”.

 

lp. imię i nazwisko miejsce zamieszkania
1. Małgorzata Sowa Bieśnik

 

Zgodnie z regulaminem naboru, w celu wyłonienia najlepszego kandydata, wybrano  Panią Małgorzatę Sowa, która posiada  doświadczenie w pracy  przy obsłudze świadczeń wychowawczych. Posiada także wymagane kwalifikacje z zakresu administracji.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej

Zuzanna Filipska

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.