Komunikat Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 13.03.2020 r

Komunikat Nr 2 Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn z dnia 13.03.2020 r

Realizując polecenie Wojewody Małopolskiego z dnia 12 marca 2020 r. w celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn informuje, że:

  • osoby przebywające w kwarantannie mogą zostać objęte pomocą w formie posiłku lub produktów żywnościowych, zakupu leków oraz wsparcia w postaci interwencji kryzysowej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  • osoby po leczeniu w szpitalu wymagające przyznania usług opiekuńczych oraz objęcia tych osób taką opieką mogą uzyskać stosowną pomoc Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie.

Zgłoszenie potrzeby wsparcia, o którym mowa powyżej można dokonać telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakliczynie, telefon 14 66 52 275 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontaktowy pracownika dyżurującego: 796 282 199.

Burmistrz Miasta i Gminy Zakliczyn

Dawid Chrobak

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.