Komunikat Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Komunikat  Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Zakliczynie dot. ograniczeń pracy GOPS w Zakliczynie w związku z koronawirusem

 Na podstawie § 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o życie i zdrowie mieszkańców Gminy Zakliczyn, zmieniają się zasady funkcjonowania GOPS w Zakliczynie na okres zagrożenia koronawirusem. Zasady obowiązują od dnia 16.03.2020 r. do odwołania.

 

Załatwianie spraw w budynku GOPS w Zakliczynie

W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM DOSTĘPU DO SIEDZIBY GOPS OSOBY KORZYSTAJĄCE Z KASY GOPS CELEM WYPŁATY ŚWIADCZEŃ PROSZONE SĄ O DOSTARCZENIE NUMERU KONTA BANKOWEGO

W powyższym okresie załatwianie spraw w GOPS w Zakliczynie zostaje ograniczone wyłącznie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom. Podstawową formą kontaktu z pracownikami GOPS w Zakliczynie w tym okresie będzie kontakt telefoniczny i elektroniczny (e-mail, ePUAP). Prosimy o odłożenie załatwiania spraw w siedzibie GOPS w Zakliczynie w późniejszym terminie.

Jeśli sprawa wymaga pilnej wizyty w GOPS Zakliczyn, uprzejmie prosimy o wykorzystanie formy mailowej (adres  gops@zakliczyn.pl) lub poprzez skrzynkę ePUAP lub kontakt telefoniczny z pracownikami GOPS Zakliczyn celem umówienia wizyty.

  • 14 6652 275
  • 14 –Księgowość
  • 15- pomoc społeczna
  • 16- pomoc społeczna
  • 18 -świadczenie 500+
  • 11 -Kierownik lub bezpośredni 146652263
  • 12- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny
  • 17- świadczenia rodzinne

Osoby przekraczające granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbywać obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

Przypominamy, że osoby starsze powinny pozostawać w domu i ograniczyć do niezbędnego minimum wizyty w miejscach szczególnie uczęszczanych tj. sklepach i aptekach. Osoby starsze potrzebujące pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zakliczynie, tel. 14 6652275, 14 6664275, 14 6652263 (w dni robocze w godzinach pracy ośrodka od 7.30 do 15.30). W dni wolne od pracy i po godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie telefon kontaktowy pracownika dyżurującego: 796 282 199.

Należy pamiętać o podstawowych zasadach higieny: częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli to możliwe należy dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust oraz regularnie myć klamki, włączniki światła, biurka itp. Należy zachowywać bezpieczną ok. 1,5 m odległość od innych osób oraz pamiętać o zasadach ochrony podczas kaszlu i kichania. Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

W przypadku objawów choroby lub kontaktu z osobą zakażoną należy pilne powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną w Tarnowie, tel. 14 6217097 lub 602 430 042.

                                                                                   Kierownik GOPS Zakliczyn

                                                                                           Zuzanna Filipska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.