DYŻURY W GMINNYM PUNKCIE KONSULTACYJNYM DS PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH, PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

Dyżury w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym ds. Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Ratusz, sala Burmistrzówka

ul. Rynek 1, 32-840 Zakliczyn

tel. 14 651 62 48, e-mail: monika.kulak@zakliczyn.pl

Dyżur członka GKPiRPA:
mgr Monika Kulak – pełnomocnik ds. PiRPA
Dyżur radcy prawnego:
mgr Marek Dolasiński
Dyżur terapeuty uzależnień:
mgr Rafał Rzeźnik
Dyżur terapeuty uzależnień:
mgr Krzysztof Bajorek
Dyżur psychologa:
mgr Joanna Kuboń-Dolasińska
Dyżur psychologa, interwenta kryzysowego:
mgr Maria Sula Morys
Dyżur pedagoga:
mgr Joanna Dobrzańska
Dyżur pracownika socjalnego:
mgr Iwona Mikulska
16.00-17.00
01.03.2021 04.03.2021 08.03.2021 11.03.2021 15.03.2021 18.03.2021 22.03.2021 29.03.2021
16.00-19.00
10.02.2021 24.02.2021 10.03.2021 24.03.2021


16.00-20.00
05.02.2021 05.03.2021 09.04.2021 07.05.2021 04.06.2021
16.00-18.00
12.02.2021 22.02.2021 26.02.2021 12.03.2021 19.03.2021 26.03.2021 16.04.2021 23.04.2021 30.04.2021
16.00 – 18.30 09.03.2021 30.03.2021 13.04.2021 20.04.2021 04.05.2021 18.05.2021
8.00 – 12.00 20.03.2021 10.04.2021 08.05.2021
9.00 – 12.00
13.02.2021 27.02.2021 13.03.2021 27.03.2021
13.00-15.00
16.02.2021 16.03.2021
15.00-16.00 22.02.2021 29.03.2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.