Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

W związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakliczynie do Programu przyjętego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego dysponujemy 2 miejscami na 14 dniowy pobyt w ramach całodobowej opieki wytchnieniowej w prywatnym domu opieki „ Holi Care” w Wojniczu, ul. Wojów 2, 32-830 Wojnicz.

Do programu mogą przystąpić członkowie rodzin bądź opiekunowie , którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad osobami z niepełnosprawnością ( znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności , zgodnie z art.5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych).

Ten rodzaj proponowanej przez nasz ośrodek pomocy w formie całodobowej opieki wytchnieniowej ma za zadanie odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami w codziennych obowiązkach poprzez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu opiekun osoby z niepełnosprawnością będzie dysponował czasem, który może przeznaczyć na odpoczynek, regenerację bądź załatwienie ważnych spraw osobistych.

Uczestnik, któremu zostanie przyznana pomoc w postaci całodobowej opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności.

Osoba do kontaktu przyjmująca zgłoszenia do programu:

specjalista pracy socjalnej Dagmara Styrkosz, tel. 14-66-52-275 wew. 12,

email: dagmara.styrkosz@mopszakliczyn.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.