SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” W 2011 R.

unia.png

 

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTU

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W ZAKLICZYNIE” W 2011 R.

W dniu 5 grudnia 2011 r. o godz. 13:00 w Zajeździe „Ania” w Zakliczynie odbyło się spotkanie podsumowujące realizację projektu w 2011 roku pn. „Czas na aktywność w Zakliczynie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy realizowany od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011 r. w ramach Priorytetu VII PO KL – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 – Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób. Wśród zaproszonych gości była Pani Kierownik Zuzanna Filipska, p.o. księgowa GOPS – Alina Stępek, koordynator projektu Kamila Łach, pracownicy socjalni GOPS oraz nowo zatrudnieni pracownicy socjalni zaangażowani do realizacji projektu, a także Pan Adrian Janas – CDiS Dąbrowa Tarnowska (firma prowadząca zajęcia i kursy dla UP) oraz 18 uczestników projektu w roku 2011 (17 kobiet i 1 meżczyna).

Na początku spotkania Pani Zuzanna Filipska – Kierownik GOPS w Zakliczynie przywitała przybyłych gości i podziękowała wszystkim pracownikom za pomoc podczas realizacji projektu oraz uczestnikom za udział we wszystkich zaproponowanych formach wsparcia, skierowała wyrazy uznania za wykazywane zaangażowanie podczas realizacji projektu. Pani Kierownik w swojej wypowiedzi zachęcała uczestników do podejmowania dalszej aktywności i kontynuowania rozbudzonych pasji i aspiracji.

Następnie głos zabrał koordynator projektu, który przedstawił za pomocą prezentacji multimedialnej cel główny realizacji projektu, cele szczegółowe oraz zadania i osiągnięte rezultaty. Po przedstawieniu ogólnych informacji o projekcie zostały omówione poszczególne szkolenia, które były realizowane w ramach instrumentów aktywnej integracji. Zostały przedstawione szczegółowe cele szkolenia z warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, treningu umiejętności wychowawczych oraz treningu kompetencji psychospołecznych. Ze wszystkimi 18 uczestnikami projektu koordynator przeprowadził ankietę na zakończenie projektu w 2011 r.

W dalszej kolejności Pani Zuzanna Filipska i Pan Adrian Janas wręczyli wszystkim uczestnikom projektu zaświadczenia po zakończonych kursach i treningach.

Na zakończenie spotkania uczestników projektu i gości zaproszono na obiad oraz kawę i ciasto.

Koordynator projektu

Kamila Łach